Ďakovná svätá omša

Nedeľa 17. augusta je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 hodine na cintoríne v Pruskom. Na túto svätú omšu sú pozvaní všetci veriaci obcí našej farnosti.