Deň otvorených dverí v SOŠ sklárskej

Stredná  odborná  škola  sklárska  v Lednických Rovniach Vás pozýva dňa 26.03.2015 –vo štvrtok o 15.30 hod. na Deň otvorených dverí, ktorého súčasťou budú ...

Stredná  odborná  škola  sklárska  v Lednických Rovniach Vás pozýva dňa 26.03.2015 –vo štvrtok o 15.30 hod. na Deň otvorených dverí, ktorého súčasťou budú ukážky na pracoviskách školy.

Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach otvára v novom školskom roku 2015/2016 nový študijný odbor  TECHNIK SKLÁRSKEJ VÝROBY.Po jeho ukončení môžu absolventi nájsť uplatnenie v sklárskych spoločnostiach na Slovensku i v zahraničí.

Príďte sa osobne presvedčiť. Všetci ste srdečne vítaní.