Dotazník MAS Vršatec

Oznamujeme občanom, že do domácností  budú roznesené dotazníky, ktoré budú slúžiť na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikušovce na nasledujúce päť ročné obdobie, ktorý bude spracovávať MAS Vršatec.

Vo väčšine žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z euro fondov je potrebné dokladovať, či zámer na ktorý sa žiadajú  nenávratné finančné prostriedky je zahrnutý v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikušovce.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú všetkých občanov, aby chvíľu zo svojho voľného času venovali vyplneniu dotazníka, ktorý je následne potrebné odovzdať na obecnom úrade, alebo vložiť do urny na chodbe obecného úradu najneskôr do piatku 27.6.2014.

V prípade, že dotazník chcú vyplniť viacerí členovia domácnosti, je možné vyzdvihnúť si ďalšie čisté dotazníky na obecnom úrade.

Dotazník je možné vyplniť aj online.

Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu.