Minirekonštrukcie v obci

Vážení občania, opäť môžete dokázať, že máte reálne záujem o svoje územie! MAS Vršatec do konca augusta 2014 zbiera fotodokumentácie s návrhom riešenia na "minirekonštrukcie" zdevastovaných plôch na území MASky ...

Môže sa jednať len o udržiavacie práce. Ak máte záujem o obnovu ihriska, opravu lavičiek, zábradlí alebo iných plôch/objektov, neváhajte nás kontaktovať.

Spoločne s členmi MAS vyberieme projekty, ktoré podporíme. Potrebné sú len aktuálne fotografie miesta a stručný návrh riešenia! Návrhy posielajte na masvrsatec@masvrsatec.sk.
Máte ideálnu príležitosť skrášliť s nami región spod Vršatca. Takže hravo do toho! Tešíme sa na Vaše návrhy!

oznamy / aktivnyobcan.jpg