Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

oznamy / vyhl1.jpg