Ochrana lesov pred požiarmi - jar 2017

V rámci zabezpečenia lesov pred požiarmi opakovane pripomíname zákaz vypaľovania trávy, kríkov a pod. Viac informácií, ako aj informácie o prípadných pokutách, nájdete v priloženom liste.