Posledná výzva na predloženie projektu

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje úplne poslednú výzvu na zostatkové finančné zdroje pre opatrenie 3.2 A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A.

Ide o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok, prestavbu a/alebo prístavbu časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení; výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén  pod.).

Kompletný projekt je možné podať do konca augusta 2014.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 0902 300 776 alebo v kancelárii MAS Vršatec.