Postup pri náleze nebezppečnej zásielky

V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným materiálom ...

V priloženom súbore nájdete informáciu o charakteristických identifikačných znakoch podozrivého materiálu a odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom.