Pripomienkovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikušovce

1.časť PHSR môžete pripomienkovať do 11.4.2015 buď osobne na Obecnom úrade alebo .... 

Pripomienky 1.časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce môžete pripomienkovať buď osobne na Obecnom úrade alebo e-mailom na adrese obecnyurad@mikusovce.sk.

Kompletné znenie 1.časti programu si môžete stiahnuť na tejto adrese.