Regionálna TV

Miestna akčná skupina Vršatec hľadá šikovných dobrovoľníkov, ktorí budú tvorcami novej regionálnej internetovej televízie ...

Vybraným uchádzačom ponúkame bezplatné školenie, ktoré prebehne posledný májový týždeň v rámci mediálneho workshopu na území MAS Vršatec, kde sa zúčastnia školiacich cvičení a prednášok od lektorov pôsobiacich v médiách.

Prihlasovať sa môžete do 26. mája 2014 na masvrsatec@masvrsatec.sk alebo na telefónnom čísle 032/64 01 072.

Jedinou podmienkou je trvalé bydlisko na území MAS Vršatec alebo štúdium na strednej škole, ktorá sa na území MAS nachádza. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.masvrsatec.sk