Seminár - čerpanie eurofondov

Pozvánka na seminár a školenie „Nové programové obdobie 2014 - 2020 a možnosti čerpania pre konečných prijímateľov“

Dátum:  07.05.2014 (streda)
Miesto:  TIC, Pruské, GPS: 49°1'35" N, 18°12'39" E
Čas:      12.30

Program:

12.30 – 13.00 Prezentácia účastníkov
13.00 – 14.00 Prezentácia: Petra Šupáková, manažérka MAS Vršatec
Nové programové obdobie 2014 - 2020 a možnosti čerpania pre konečných prijímateľov – pre obce, MAS/VSP, OZ, NO, podnikateľov v operačných programoch:

  • Program rozvoja vidieka
  • IROP
  • Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia
  • Kvalita životného prostredia

14.00 – 15.00 Diskusia, závery

Viac info v pozvánke.