Súťaž o najlepšiu pálenku

Obec Bohunice vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku regiónu Vršatec ... 

Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu MAS Vršatec, vyplnením prihlášky na miestnom obecnom úrade (prihláška môže byť doručená i elektronicky) a doručením vzorky súťažnej pálenky do stredy 7.októbra 2015 – 16:30 hod. na miestny obecný úrad alebo na obecný úrad do Bohuníc. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to slivovica, ostatné ovocné destiláty a ostatné alko nápoje. Bližšie informácie nájdete na stránke www.obecbohunice.sk. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 11. októbra 2015 o 14:00 hod. v kaštieli v Bohuniciach.

Pre výhercov sú pripravené vecné ceny,  a počas vyhodnocovania je pripravený zaujímavý sprievodný program.

 

Podmienky súťaže

  • ­účastník musí mať viac ako 18 rokov
  • ­účastník alebo pálenka musia byť z regiónu MAS Vršatec
  • ­pálenka je vyrobená v registrovanej pálenici
  • ­vyplnená prihláška
  • účastník môže poskytnúť najviac 1 vzorku do každej kategórie tzn. 1x slivovica, 1x iný
  • destilát a 1x „ostatný alko nápoj“
  • ­veľkosť 1 vzorky – 0,5 litra (môže byť i viac)
  • ­ostatky vzoriek sú nevratné


Slivovica – destilát zo sliviek
Iný destilát – destilát z ostatného ovocia (jablká, hrušky, marhule, čerešne....)
Ostatný alko nápoj – rôzne domáce fernety, becherovky, likéry, maceráty...