Územný plán obce Tuchyňa

Územný plán obce Tuchyňa - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ...

Viac informácií o strategickom dokumente nájdete v tejto prílohe.