Verejné letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

Okresný úrad Trenčín si Vás na základe žiadosti sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR dovoľuje informovať o podujatí "Verejné letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín" ...

Viac informácií nájdete v súboroch s informáciami o táboroch, prihlášku ako aj potvrdenie od lekára, ktoré musí dieťa doložiť.