Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ a ZŠ

Obec Lednica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ v Lednici ...

Viac informácií nájdete tu ...