Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obec LEDNICA vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž. Predmetom súťaže je ....

Predmetom súťaže je prenájom stánkov s občerstvením počas tradičných dožinkových slávností.

 

Viac info nájdete v priloženom dokumente.