Výsledky volieb

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie ako aj kompletné výsledky volieb do orgánov TSK nájdete v priloženom dokumente.