Výzva TSK

TSK v súvislosti s pripravovanými projektami Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce a LÚČ Pruské vyzvýva vlastníkov - záujemcov o predaj nehnuteľností ...

Viac info nájdete tu.