Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Trenčín upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy ...

burina.jpg