Zákaz vývozu odpadu

Oznamujeme občanom, že je prísny zákaz vývozu akýchkoľvek odpadov vrátane stavebných a biologicky rozložiteľných odpadov na skládku pod Stavom, alebo kdekoľvek na území obce.

 

Triedené odpady ako plasty, sklo, železo, papier, textil zberá pravidelne obec.

Stavebné odpady bude možné likvidovať, podľa pokynov obecného úradu a písomného povolenia.

Biologický rozložiteľné odpady sú povinný obyvatelia likvidovať na základe VZN obce vo vlastných záhradách.

Odpady väčších rozmerov je možné taktiež po predchádzajúcom súhlase obce odviezť  do kontajnera na cintoríne.

Upozorňujeme občanov, že niektoré lokality sú monitorované a za porušenie VZN a nepovolenú likvidáciu odpadov, bude uložená pokuta 166,- €.