Zmeny vo výkone činnosti pracoviska okr. úradu v Ilave.

Okresný úrad Trenčín Vám oznamuje, že od 1.7.2015 ustanovil výkon štátnej správy na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav pracovisko Ilava so sídlom Mierové námestie 81/18, Ilava ... 

 

Úradné hodiny budú v stredu v čase 8:00 - 17:00.

Viac info nájdete v priloženom dokumnte č.1 a č.2.