Brožúra o tradičných regionálnych výrobcoch

Hľadáme šikovných remeselníkov!
Miestna akčná skupina Vršatec pripravuje brožúru o tradičných regionálnych výrobcoch, napr. drevorezbári, umeleckí kováči, košikári, medovnikári, výrobcovia kraslíc, výšiviek všetkých druhov, háčkovaných vecí ...

oznamy / logoMAS.jpg

... patchwork, krojov, krojovaných bábik, keramiky, výrobkov zo šúpolia, šperkov, cínových figúrok, hračiek z rôznych materiálov, hudobných nástrojov, vitráží, maľovaného skla, maľovaného cesta, maľovaného textilu, vyrezávania z ovocia a zeleniny a iných výrobkov.

Môže sa zapojiť každý, kto niečo zaujímavé vyrába.

Záujemcovia hláste sa, prosím, na obecnom úrade, na telefónnom čísle 032/640 1072, na emailovej adrese masvrsatec@masvrsatec.sk, alebo na našom facebooku.