Seminár - Regionálne značenie

Miestna akčná skupina Vršatec v spolupráci so združením Bližšie k vidieku Vás pozýva na akreditovaný vzdelávací seminár o regionálnom značení, ktorý sa bude konať v dňoch 17. až 18. apríla 2015 so začiatkom vždy o 9. hodine v Nemšovej v priestoroch NTS. Súčasťou školenia je možnosť získať zadarmo osvedčenie o jeho absolvovaní ...

Vzdelávacia aktivita je bezplatná a jej súčasťou je obed a občerstvenie zdarma! Srdečne Vás pozývame, svoju účasť potvrďte na telefónnom čísle 032 64 01 072 alebo na masvrsatec@masvrsatec.sk.

Tešíme sa na Vás!