Názov Dátum pridania Počet stiahnutí Veľkosť súboru
Faktury-2016-181-208.pdf 03.02.2017 103 192.03 kB
Rozpocet-obce-Mikusovce-na-rok y-2017-2019.pdf 20.12.2016 107 638.05 kB
Faktury-2016-145-180.pdf 05.12.2016 113 200.94 kB
mandatna-zmluva.pdf 16.11.2016 113 2.85 MB
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-TJ -Druzstevnik-Mikusovce-11-2016 .pdf 08.11.2016 107 125.13 kB
Sprava-nezavisleho-auditora-o- overeni-konsolidovanej-uctovne j-zavierky-1-.pdf 19.10.2016 117 156.95 kB
Sprava-nezavisleho-auditora-o- overeni-uctovnej-zavierky.pdf 19.10.2016 115 178.96 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-17-171- 2016.pdf 12.10.2016 106 435.48 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-4-171-2 016.pdf 12.10.2016 113 437.57 kB
Zmluva-o-poskytovani-dozacie-p odla-VZN-1-2005-TJ-Druzstevnik -Mikusovce-2016.pdf 12.10.2016 97 125.45 kB
Faktury-2016-98-144.pdf 03.10.2016 111 222.75 kB
zmluva-audit.PDF 27.09.2016 108 2.65 MB
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c .-MSD-Mikusovce-01.pdf 15.09.2016 121 777.95 kB
Zmluva-o-spracovani-osobnych-u dajov-prostrednictvom-sprostre dkovatela-Mapa-Slovakia-Digita l.pdf 15.09.2016 108 210.86 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-16-170- 2016.pdf 07.09.2016 124 437.97 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-9-170-2 016.pdf 07.09.2016 120 434.9 kB
Zmluva-o-poskytovani-dotacie-T J-Druzstevnik-Mikusovce-2016.p df 07.09.2016 113 126.59 kB
kupna-zmluva.pdf 19.07.2016 0 1.26 MB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-1-170-2 016.pdf 14.07.2016 127 437.2 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-2-170-2 016.pdf 14.07.2016 127 439.47 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-3-170-2 016.pdf 14.07.2016 127 438.25 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-4-170-2 016.pdf 04.08.2016 126 438.69 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-5-170-2 016.pdf 14.07.2016 125 441.12 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-6-170-2 016.pdf 14.07.2016 129 437.95 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-7-170-2 016.pdf 14.07.2016 123 437.2 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-8-170-2 016.pdf 14.07.2016 125 439.3 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-10-170- 2016.pdf 14.07.2016 124 442.34 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-11-170- 2016.pdf 14.07.2016 128 442.34 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-12-170- 2016.pdf 14.07.2016 124 440.96 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-13-170- 2016.pdf 14.07.2016 128 437.53 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-14-170- 2016.pdf 04.08.2016 126 439.27 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-15-170- 2016.pdf 14.07.2016 125 441.33 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-17-170- 2016.pdf 14.07.2016 121 437.5 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-18-170- 2016.pdf 14.07.2016 124 437.19 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-19-170- 2016.pdf 14.07.2016 123 443.03 kB
Zmluva-o-poskytovani-soc.-sluz by.PDF 15.03.2016 169 3.83 MB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-1-171-2 016.pdf 14.07.2016 122 437.75 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-2-171-2 016.pdf 14.07.2016 128 440.44 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-3-171-2 016.pdf 14.07.2016 126 441.42 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-5-171-2 016.pdf 14.07.2016 127 442.21 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-6-171-2 016.pdf 04.08.2016 121 437.02 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-7-171-2 016.pdf 14.07.2016 120 439.32 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-8-171-2 016.pdf 14.07.2016 129 438.32 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-9-171-2 016.pdf 04.08.2016 128 439.73 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-10-171- 2016.pdf 04.08.2016 115 436.97 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-11-171- 2016.pdf 14.07.2016 125 439.62 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-12-171- 2016.pdf 14.07.2016 132 437.56 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-13-171- 2016.pdf 04.08.2016 117 445.57 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-14-171- 2016.pdf 14.07.2016 125 444.98 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-15-171- 2016.pdf 14.07.2016 127 440.6 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-16-171- 2016.pdf 14.07.2016 123 441.59 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-18-171- 2016.pdf 04.08.2016 125 437.14 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-19-171- 2016.pdf 14.07.2016 127 441.15 kB
Faktury-2016-74-97.pdf 06.07.2016 138 143.67 kB
Faktury-2016-30-73.pdf 06.07.2016 127 162.17 kB
Zmluva-TJ-1-.pdf 06.07.2016 136 712.58 kB
Zmluva-o-uhrade-za-soc.-sluzbu .PDF 15.03.2016 174 1.39 MB
vyhodnotenie-standardov-kvalit y-vody~1.pdf 21.06.2016 138 1001.99 kB
Zmluva-o-dielo-Ing.-Anton-Poli cek.pdf 06.06.2016 159 2.88 MB
Zaverecny-ucet-obce-Mikusovce- za-rok-2015.pdf 02.06.2016 139 1.48 MB
zmluva-Envi-pak.pdf 01.06.2016 142 1.44 MB
zmluva-TJ.pdf 23.05.2016 268 714.45 kB
Zmluva-o-poskytovani-dozacie-T J-Druzstevnik-Mikusovce.pdf 03.05.2016 139 130.2 kB
Zmluva-o-dielo.pdf 27.04.2016 198 7.07 MB
Zmluva-slovgram-c.-1611248.pdf 14.04.2016 136 313.5 kB
zmluva-o-dotaciu-DHZ-1-.PDF 07.04.2016 147 817.73 kB
kupna-zmluva-Jagrik.PDF 04.04.2016 164 759.51 kB
Faktury-2016-1-29~1.pdf 03.03.2016 164 147.63 kB
zmluva-DPO.PDF 22.02.2016 182 2.26 MB
Dar.-zmluva-DHZ-tatra.PDF 08.03.2016 164 1.67 MB
Zmluva-o-poskytovani-socialnej -sluzby.pdf 03.03.2016 164 597.4 kB
zmluva-SPP.pdf 04.01.2017 100 2.97 MB