Názov Dátum pridania Počet stiahnutí Veľkosť súboru
Faktury-2016-181-208.pdf 03.02.2017 49 192.03 kB
Rozpocet-obce-Mikusovce-na-rok y-2017-2019.pdf 20.12.2016 54 638.05 kB
Faktury-2016-145-180.pdf 05.12.2016 63 200.94 kB
mandatna-zmluva.pdf 16.11.2016 64 2.85 MB
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-TJ -Druzstevnik-Mikusovce-11-2016 .pdf 08.11.2016 56 125.13 kB
Sprava-nezavisleho-auditora-o- overeni-konsolidovanej-uctovne j-zavierky-1-.pdf 19.10.2016 61 156.95 kB
Sprava-nezavisleho-auditora-o- overeni-uctovnej-zavierky.pdf 19.10.2016 60 178.96 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-17-171- 2016.pdf 12.10.2016 57 435.48 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-4-171-2 016.pdf 12.10.2016 53 437.57 kB
Zmluva-o-poskytovani-dozacie-p odla-VZN-1-2005-TJ-Druzstevnik -Mikusovce-2016.pdf 12.10.2016 51 125.45 kB
Faktury-2016-98-144.pdf 03.10.2016 59 222.75 kB
zmluva-audit.PDF 27.09.2016 59 2.65 MB
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c .-MSD-Mikusovce-01.pdf 15.09.2016 64 777.95 kB
Zmluva-o-spracovani-osobnych-u dajov-prostrednictvom-sprostre dkovatela-Mapa-Slovakia-Digita l.pdf 15.09.2016 57 210.86 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-16-170- 2016.pdf 07.09.2016 67 437.97 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-9-170-2 016.pdf 07.09.2016 67 434.9 kB
Zmluva-o-poskytovani-dotacie-T J-Druzstevnik-Mikusovce-2016.p df 07.09.2016 61 126.59 kB
kupna-zmluva.pdf 19.07.2016 0 1.26 MB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-1-170-2 016.pdf 14.07.2016 77 437.2 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-2-170-2 016.pdf 14.07.2016 75 439.47 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-3-170-2 016.pdf 14.07.2016 75 438.25 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-4-170-2 016.pdf 04.08.2016 67 438.69 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-5-170-2 016.pdf 14.07.2016 73 441.12 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-6-170-2 016.pdf 14.07.2016 78 437.95 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-7-170-2 016.pdf 14.07.2016 72 437.2 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-8-170-2 016.pdf 14.07.2016 75 439.3 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-10-170- 2016.pdf 14.07.2016 74 442.34 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-11-170- 2016.pdf 14.07.2016 75 442.34 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-12-170- 2016.pdf 14.07.2016 75 440.96 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-13-170- 2016.pdf 14.07.2016 78 437.53 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-14-170- 2016.pdf 04.08.2016 68 439.27 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-15-170- 2016.pdf 14.07.2016 74 441.33 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-17-170- 2016.pdf 14.07.2016 72 437.5 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-18-170- 2016.pdf 14.07.2016 74 437.19 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-19-170- 2016.pdf 14.07.2016 71 443.03 kB
Zmluva-o-poskytovani-soc.-sluz by.PDF 15.03.2016 123 3.83 MB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-1-171-2 016.pdf 14.07.2016 73 437.75 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-2-171-2 016.pdf 14.07.2016 76 440.44 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-3-171-2 016.pdf 14.07.2016 76 441.42 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-5-171-2 016.pdf 14.07.2016 78 442.21 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-6-171-2 016.pdf 04.08.2016 70 437.02 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-7-171-2 016.pdf 14.07.2016 71 439.32 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-8-171-2 016.pdf 14.07.2016 76 438.32 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-9-171-2 016.pdf 04.08.2016 76 439.73 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-10-171- 2016.pdf 04.08.2016 67 436.97 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-11-171- 2016.pdf 14.07.2016 71 439.62 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-12-171- 2016.pdf 14.07.2016 80 437.56 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-13-171- 2016.pdf 04.08.2016 67 445.57 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-14-171- 2016.pdf 14.07.2016 75 444.98 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-15-171- 2016.pdf 14.07.2016 76 440.6 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-16-171- 2016.pdf 14.07.2016 73 441.59 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-18-171- 2016.pdf 04.08.2016 74 437.14 kB
Zmluva-o-najme-bytu-c.-19-171- 2016.pdf 14.07.2016 75 441.15 kB
Faktury-2016-74-97.pdf 06.07.2016 87 143.67 kB
Faktury-2016-30-73.pdf 06.07.2016 78 162.17 kB
Zmluva-TJ-1-.pdf 06.07.2016 85 712.58 kB
Zmluva-o-uhrade-za-soc.-sluzbu .PDF 15.03.2016 121 1.39 MB
vyhodnotenie-standardov-kvalit y-vody~1.pdf 21.06.2016 89 1001.99 kB
Zmluva-o-dielo-Ing.-Anton-Poli cek.pdf 06.06.2016 101 2.88 MB
Zaverecny-ucet-obce-Mikusovce- za-rok-2015.pdf 02.06.2016 86 1.48 MB
zmluva-Envi-pak.pdf 01.06.2016 91 1.44 MB
zmluva-TJ.pdf 23.05.2016 145 714.45 kB
Zmluva-o-poskytovani-dozacie-T J-Druzstevnik-Mikusovce.pdf 03.05.2016 88 130.2 kB
Zmluva-o-dielo.pdf 27.04.2016 103 7.07 MB
Zmluva-slovgram-c.-1611248.pdf 14.04.2016 85 313.5 kB
zmluva-o-dotaciu-DHZ-1-.PDF 07.04.2016 96 817.73 kB
kupna-zmluva-Jagrik.PDF 04.04.2016 112 759.51 kB
Faktury-2016-1-29~1.pdf 03.03.2016 112 147.63 kB
zmluva-DPO.PDF 22.02.2016 125 2.26 MB
Dar.-zmluva-DHZ-tatra.PDF 08.03.2016 111 1.67 MB
Zmluva-o-poskytovani-socialnej -sluzby.pdf 03.03.2016 114 597.4 kB
zmluva-SPP.pdf 04.01.2017 46 2.97 MB