Názov Dátum pridania Počet stiahnutí Veľkosť súboru
Zmluva-c.-48-2014-DCA-Audit-sr o.pdf 18.11.2014 211 504.24 kB
Dodatok-c.-1-k-PZ-c.-572003992 8-Poistenie-majetku-a-zodpoved nosti-podnikatelov-ProFi.pdf 11.11.2014 207 1.36 MB
Zmluva-o-spracovani-osobnych-u dajov-c.-5-2014.pdf 05.10.2014 217 320.21 kB
Zmluva-o-odbere-bio-odpadu.pdf 11.09.2014 837 2.36 MB
Kupna-zmluva.pdf 24.07.2014 464 501.06 kB
Zmluva-o-poskytnuti-NFP-c.-470 0042.pdf 24.06.2014 193 2.05 MB
Zmluva-o-poskytnuti-NFP-c.-470 0041.pdf 24.06.2014 194 2.08 MB
Zmluva-o-zriadeni-spolocneho-O cU-3-2014.pdf 15.06.2014 237 2.21 MB
Zmluva-o-audite-c.-40-2013-DCA -Audit-sro.pdf 15.06.2014 209 2.22 MB
Zmluva-o-poskytnuti-sluzieb-Eu ro-Dotacie.pdf 15.06.2014 249 2.28 MB
Zmluva-o-dielo-c-10-2013-Dodav ka-prac-Krsko-Andrej.pdf 15.06.2014 214 1.41 MB
Zmluva-o-dielo-c-09-2013-Dodav ka-prac-Krsko-Andrej.pdf 15.06.2014 250 1.41 MB
Zmluva-mandatna-Polesko-1-11-2 013.pdf 15.06.2014 214 2.55 MB
DODATOK-zamestnanost.pdf 24.07.2013 329 162.87 kB
ZML-4-S50i-2011.pdf 24.07.2013 423 1.2 MB
ZML-302-98-2009.pdf 24.07.2013 278 1.19 MB
zmluva-cintorin.pdf 24.07.2013 258 221.28 kB
Zmluva-Dexia-komunal-univerzal ny-uver.pdf 24.07.2013 329 378.65 kB
zmluva-dodatok-o-uver.pdf 24.07.2013 260 374.56 kB
Zmluva-envipak.pdf 24.07.2013 270 600.67 kB
zmluva-na-vojnove-hroby.pdf 24.07.2013 318 456.61 kB
zmluva-o-Municipalnom-uvere-Eu rofondy-B-.pdf 24.07.2013 323 2.97 MB
zmluva-o-najme-nebytovych-prie storov.pdf 24.07.2013 289 845.13 kB
Zmluva-o-poskytovani-socialnej -sluzby..pdf 24.07.2013 321 945.29 kB
Zmluva-o-zriadeni-vecneho-brem ena.pdf 24.07.2013 329 451.87 kB
zmluva-PPA.pdf 24.07.2013 427 3.41 MB
zmluva-stavfin.pdf 24.07.2013 379 1.27 MB
zmluva-stavofin2.pdf 24.07.2013 310 1.27 MB
dodatok-c~2.01-k-zmluve-o-doda vke-plynu-zmluva-SPP-1.pdf 19.02.2013 287 394.84 kB
dodatok-c~1.01-k-zmluve-o-doda vke-plynu-zmluva-SPP-2.pdf 19.02.2013 241 398.51 kB
dodatok-c.01-k-zmluve-o-dodavk e-plynu-zmluva-SPP-3.pdf 19.02.2013 225 394.16 kB
zmluva-o-poskytnuti-hromadnych -udajov-z-katastra-nehnutelnos ti~4.pdf 19.02.2013 261 320.28 kB