Súčasnosť

V obci sa nachádza kaplnka z roku 1907 a rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Gorazdovi.

kaplnka   kostol

V roku 2011 bola dokončená rekonštrukcia školy a vystavali sa 2 nové bytovky.

skolabytovka

 Aktuálne informácie o obci nájdete v našom letáku.